Anička – pravá ruka šéfa

 

Člověk má dvě ruce (obvykle) ku pomoci ve svém žití. Jste-li šéf, neobejdete se bez své pravé ruky – někoho, kdo ví, co děláte, co máte dělat, co byste měli dělat a co jste neudělali. Někoho, kdo vyvažuje vor rozhodování, aby se šéf neutopil, kdo nadnáší jako Atlas ramenem kus nebes, aby nespadla ostatním lidem na hlavu. Takovou rukou a ramenem je šéfovi Intercampu 2016 Anička – Anna Holečková.

A1Na chystané akci zastupuje Anička šéfa, pomáhá s celkovou organizací a administrativou, obzvláště v oblastech financí, rozpočtu a grantů. Na otázku PROČ? odpověděla, že ráda pracuje s mladými lidmi a že v Intercampu vidí smysl pro mladé skauty v setkání s lidmi z různých kultur a v možnosti učit se od jiných národů.

Chystat Intercamp 2016 si odskakuje z mateřské dovolené, na které je se synem Štěpánem a dcerou Bárou. Před nástupem na mateřskou pracovala ve společnosti Scio, kde se věnovala pedagogickému výzkumu, personalistice a organizaci mezinárodní konference.

A co baví Aničku na skautingu? Práce s mladými lidmi, pobyt v přírodě, cestování a také snaha porozumět sobě a druhým.

Tul