Kde bude Intercamp 2016?

Otázka tížící každého, kdo má s Intercampem 2016 cokoliv společného. Netrpěliví účastníci si již dnes mohou začít hledat spojení na skvělou mezinárodní akci, protože v následujících řádcích poodhalíme závoj tajemství, který kraj bude po 12 letech hostit  Intercamp 2016.

Josefov

Vraťme se jen krátce o přibližně 300 let zpátky do historie. Na počátku 18. století přišlo do habsburských vod jedno velké překvapení. Trůn měla zdědit žena, dnes všem známá Marie Terezie. Neslýchané a skandální! Stejně jako jiné velké ženy v historii (dovolím si vzpomenout například Kateřinu z Redernu) musela ukázat svou sílu a pevnost, ale přesto některá území padla. Ve snaze upevnit a stabilizovat území pod habsburskou korunou velmi pilně pokračoval její syn Josef II., který na to konto nechal v dnešních Východních Čechách zbudovat rozsáhlou pevnost pro posádku čítající až 12 000 vojáků. Dne 3. října 1780 slavnostně poklepal na základní kámen Josefovské pevnosti, jež byla vystavěna na místě vesnice Ples a již ze severní strany obtékají Metuje i Labe.

„Traduje se, že tempu produkce cihelen nestačili ani povozníci a jejich povozy, takže od cihelen až ke staveništi stály v několika řadách lidské řetězy, jimiž, podávány z ruky do ruky, byly cihly dopravovány do pevnosti.“ (zdroj: www.pevnostjosefov.cz)

Intercamp 2016 naváže na Obrok 2009, který byl pořádán v prostorách pevnostního systému Josefov a na přilehlých loukách.

Kde bude Intercamp 2016? V blízkosti Jaroměře, ve Východních Čechách, v pevnostním systému Josefov a přilehlém okolí.

Al°