Kořeny intercampu

Kořeny mezinárodních setkání nazývaných tradičně Intercamp sahají až do roku 1966, kdy se na společném táboře setkaly jednotky skautů z Německa a Holandska. Akce měla obrovský úspěch, a proto byla následujícího léta řada na holandských skautech, aby pozvali své německé kamarády.
13. – 16. května 2016 zopakujeme historii již po 49. a pozveme všechny spolčené skautské kamarády k nám do České republiky oslavit svatodušní svátky.

Al°