Setkání přípravného týmu v Josefově

Do Intercampu 2016 zbývá už jen měsíc, a proto se uskutečnilo tento víkend setkání přípravného týmu v Základní škole v Josefově. Setkání se zúčastnili členové užšího týmu, subcampchiefové, vedoucí a podvedoucí různých sekcí, zkrátka asi padesát servistýmáků, díky kterým se bude moci letošní Intercamp konat. Hlavním cílem a účelem setkání bylo skloubit činnosti jednotlivých týmů dohromady, efektivně si přímo na místě vyměňovat infomace, poznat se navzájem a vyzkoušet si některé věci nanečisto. A také si trochu hrát a povídat si :-) Někteří účastníci přijeli z daleka – z Polska, Německa a Nizozemska, proto úředním jazykem setkání byla angličtina, i když Čechů zde bylo samozřejmě nejvíc. Stejně jako tomu bude na Intercampu.

A co jsme během víkendu všechno stihli? V pátek jsme se snažili seznámit a poznat více navzájem, protože každá sekce, například program či zázemí, pracuje vlastně odděleně. Zahráli jsme si několik icebreakerů za asistence skvělých moderátorů, kteří budou uvádět i všechny ceremonie na akci. V sobotu nás čekala prohlídka tábořiště a oblastí pevnosti Josefov, ve kterých se bude Intercamp konat. Takže ti z nás, kteří místo ještě neznali, si teď mohou představit, jak bude co probíhat a kde a jak rychle se dá třeba přesunout z jedné aktivity na druhou či do subcampu apod. Protože stromy ještě nemají listy, nebo jen velmi malé, měli jsme celé tábořiště jako na dlani. Zatím bylo opuštěné, porostlé prvosenkami a pampeliškami, ale již za měsíc se tu ubytuje přes dva a půl tisíce skautů!

Odpoledne jsme si vyzkoušeli pod vedením servistýmáků z programu některé Onsite aktivity nebo aktivity z Hikeu, některé nám daly trochu zabrat, u jiných jsme se dost pobavili.

V neděli nás čekalo proškolení Doktora o bezpečnosti na tábořišti, takže už víme, jak nebezpečí či úrazům předcházet a co dělat při případném požáru či evakuaci. Přičemž doufáme, že k ničemu takovému nedojde, ale víte co, skauti musí být vždy připraveni.

Než jsme se rozjeli zpátky domů, poděkoval campchief Šlehy všem, kteří přijeli a kteří se příprav účastní, za jejich práci a vyzval všechny, ať do toho dáme všechno, protože je hlavně na nás, jestli všechno klapne, všechno dopadne dobře a děti si budou moci Intercamp opravdu užít. Protože o to nám jde přece především – aby si děti ještě léta říkaly: „Ale ten Intercamp v Josefově, to byla přece pecka, co?“

Ta tomto místě chceme poděkovat řediteli Základní školy Jaroměř-Josefov Mgr. Lukáši Zvěřinovi, paní zástupkyni Mgr. Ireně Krátké a panu školníkovi Krátkému za vstřícný přístup a možnost využít pohostinnosti jejich školy k našemu setkání.

Tul

Fotogalerii naleznete ZDE