Subcampchiefové 1 – lidi na vaší straně ve světě Intercampu

Tábořiště Intercampu 2016 pro účastníky bude rozděleno na osm částí – subcampů – a každou tuto část bude mít na starosti subcampchief se svojí družinou. Nyní si představíme dva z nich.Subcampchief je stěžejní postava pro vedoucí skupin účastníků na Intercampu, neboť od něj a přes něj se dozvídají všechny důležité informace o organizaci táboření na místě, o programu, o poskytnutí různých služeb či o dostupnosti a možnostech naplnění různých požadavků účastníků apod. Je to postava, která propojuje svět organizátorů akce a svět účastníků tak, aby docházelo co nejméně k nedorozuměním či dokonce ke konfliktům a aby byli všichni pokud možno spokojení a v pohodě. Subcamchief s trochou nadsázky „dělá“ Intercamp – v tom smyslu, že právě na subcampchiefovi záleží ve značné míře to, jaký pocit si účastníci z Intercampu odvezou.

Letošní subcampchiefové (SBC Chief) nám odpověděli na pár otázek ohledně toho, proč chtějí být právě v této funkci, jaký význam spatřují ve velkých akcích typu Intercamp a jaká doporučení mají pro budoucí účastníky. Právě odpovědi na tuto poslední otázku čtěte pozorně, třeba vám přijdou jejich tipy vhod.

DSC_0224SBC Chief Petr Lochman: „Na práci SBC Chiefa se mi líbí především nevšední kontakt s lidmi a řešení různých situací, které mohou nastat. Smysl velkých akcí vidím určitě  v získávání nových kontaktů, přátelství, zkušeností a v motivaci do další skautské činnosti. Pro vedoucí skupin bych doporučil, aby každá skupina  pečlivě zvážila kapacitu svých stanů. Počítejte s tím, že každý účastník má s sebou velký batoh a že stan pro uvedený počet lidí může být pro lidi s batohem malý.“

SBC Chief Jana Vytásková: „Zúčastnila jsem se již mnoha setkání se zahraničními skauty a vím, jak občas člověk může být bezradný a potřebovat s něčím pomoci. Na práci SBC Chiefa mě baví to, že budu moci takovýmto účastníkům a jejich vedoucím pomáhat a zpříjemňovat jim tak celou akci. Velké akce a setkání jsou jedinečnou příležitostí navázat nová přátelství a seznámit se se skauty z jiných zemí. Nejde pouze o dalšího kamaráda na Facebooku, ale o poznání nových kultur, zvyků a o osobnostní růst. Co bych poradila vedoucím skupin? Sbalit se určitě všichni dokáží sami. Nejlepší je se moc nestresovat a řídit se heslem: Co nemám, to nepotřebuji. Doporučila bych před příjezdem zkusit se rozmluvit v angličtině, dobrá může být třeba cvičná anglická družinová schůzka. A přímo na akci se hlavně nebát a nezůstat pouze v komunitě svého státu. Někdy to chce trošku odvahy, ale nejlepší je využít příležitosti a seznámit se se skauty z jiných států.“

Tul